Garancia

Milyen esetben érvényes a garancia?

A garancia feltétele a félévenkénti szűrővizsgálaton való részvétel. A fogászati kezelések végeredményét a páciens egészségügyi állapota, higiéniai szokásai is befolyásolják, melyekre az orvos nem tud garanciát vállalni. A fogbél, fogágy, íny gyulladásos betegségei nem tartoznak a garancia körébe. A garancia elsősorban az átadott fogmű minőségéről szól.

Érvényes a garancia:

A garancia tehát csak abban az esetben érvényes, amennyiben a páciens:

  • Részt vesz a félévenkénti szűrővizsgálaton
  • A fogorvos által javasolt szájhigiéniai előírásokat, a fogmű speciális tisztítását betartja
  • Az átadott fogmű ( korona, betét, híd, fogsor stb.) hibája annak fogtechnikai elkészítése során jött létre

Nem érvényes a garancia:

A garancia nem érvényes a következő esetekben, amennyiben a páciens:

  • Nem jelenik meg a féléves szűrővizsgálato
  • Nem tartja be az orvosa által javasolt szájhigiéniai előírásokat
  • A fogművet nem rendeltetésszerűen használja (leejti, odaüti stb.)
  • Fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, illetve nem hordja – melynek következménye a túlzott fogsor szorításból adódó porcelán leplezés lepattanása lehet
  • Porcelán héj esetén a héj megfeszítése által okozott károkra
  • Gyökérkezelés esetén a magas egyéni rizikófaktor miatt, (anatómiai eltérések, egyedi variációk nagy száma, stb.) a leggondosabb fogorvosi beavatkozás mellett sem adható hosszú távú garancia
  • A pótlás alatt lévő fogak hosszabb ideig érzékenyek lehetnek, illetve ezek állapotában bármikor változás állhat be (a fog elhal, begyullad, meglazul stb.), ez Vis major-nak tekinthető, emiatt garanciális igény nem érvényesíthető.

Esztétikai igény - Kifogás az átadás napjáig emelhető, garanciális igény ezzel kapcsolatban a továbbiakban nem érvényesíthető.

Kivehető fogpótlások garanciája - A kivehető részre a garancia abban az esetben érvényes, ha a páciens az alábélelés megállapítása ügyében félévenként kontrollra jön és fogpótlását szükség esetén alábélelteti.

Implantátumok:

Minden implantációt követően Tanúsítványt bocsátunk ki, mely részletesen tartalmazza a beavatkozás dátumát és cikkszámra lebontva a beépített implantátumokat és hozzá tartozó szerkezeti elemeket. Garanciát csak azok a munkák kapják meg, melyeket a rendelőnkben kezdtünk és végigvittünk és erről Tanúsítványt adtunk ki.

Camlog® Implantátumokra: 10 év garancia, azaz tíz év. Kezdete a pótlás átadásának napja, feltétele az itt leírtak.

MDI® Mini Implantátumokra: 5 év garancia, azaz öt év. Kezdete a pótlás átadásának napja, feltétele az itt leírtak.

Rögzített és kivehető fogpótlások:

A garanciális idő 2, azaz két év. Kezdete a pótlás átadásának napja, feltétele az itt leírtak.

Fényre kötő esztétikus tömések:

A garanciális idő 1, azaz egy év. Kezdete a tömés elkészültének napja, feltétele az itt leírtak.